THAICLOUD SOLUTIONS

ทำให้ระบบ คลาวด์ ให้เป็นเรื่องง่ายสำหรับทุกคน


THAICLOUD SOLUTIONS


ลักษณะการให้บริการของบริษัทฯ จะเป็นการบริการเช่าใช้ Cloud Server หรือเป็นการบริการใช้งาน Server ในลักษณะที่เป็น Virtual Machine ซึ่งถูกจัดสรรทรัพยากร โดย Hardware ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยในแต่ละ Virtual Machine จะทำงานแยกส่วนกัน มีระบบการบริหารจัดการแยกจากกันอย่างอิสระบริการ Cloud Server มีความสามารถในการทำงานเทียบเท่ากับการทำงานของ Dedicated server แต่มีความยืดหยุ่นและความเสถียรสูงกว่า บริการ Cloud Server ยังสามารถปรับเพิ่มทรัพยากรเฉพาะบางช่วงเวลาที่ต้องการใช้งานได้ โดยทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งานจริง (Pay-As-You-Go) ผู้ใช้บริการ Cloud Server สามารถจัดสรรทรัพยากรในส่วน CPU, RAM, Hard Disk, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้อย่างอิสระเพื่อใช้งานได้เสมือนเป็น Server ของคุณเอง


THAICLOUD
SOLUTIONS

ลักษณะการให้บริการของบริษัทฯ จะเป็นการบริการเช่าใช้ Cloud Server หรือเป็นการบริการใช้งาน Server ในลักษณะที่เป็น Virtual Machine ซึ่งถูกจัดสรรทรัพยากร โดย Hardware ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยในแต่ละ Virtual Machine จะทำงานแยกส่วนกัน มีระบบการบริหารจัดการแยกจากกันอย่างอิสระบริการ Cloud Server มีความสามารถในการทำงานเทียบเท่ากับการทำงานของ Dedicated server แต่มีความยืดหยุ่นและความเสถียรสูงกว่า บริการ Cloud Server ยังสามารถปรับเพิ่มทรัพยากรเฉพาะบางช่วงเวลาที่ต้องการใช้งานได้ โดยทรัพยากรที่เพิ่มขึ้นจะคิดค่าใช้จ่ายตามปริมาณการใช้งานจริง (Pay-As-You-Go) ผู้ใช้บริการ Cloud Server สามารถจัดสรรทรัพยากรในส่วน CPU, RAM, Hard Disk, ระบบปฏิบัติการ, โปรแกรมและแอพพลิเคชั่นต่างๆ ได้อย่างอิสระเพื่อใช้งานได้เสมือนเป็น Server ของคุณเองPROFESSIONAL SERVICE

CLOUD SERVER

บริการให้เช่าใช้งาน Server
ในรูปแบบ Cloud

CLOUD MAIL

บริการรับฝากเมล์ หรือบริการให้เช่าพื้นที่
Mailbox บน Cloud

CLOUD HOSTING

บริการให้เช่าใช้พื้นที่เว็บไซต์ บน Cloud

CLOUD Micosoft 365

บริการเช่าใช้ระบบ Micosoft 365
ที่รวมรวมระบบต่างๆ เอาไว้บนระบบ Cloud

CLOUD Backup

บริการให้เช่าระบบสำรอง Cloud

CLOUD MS SPLA

บริการให้เช่าใช้ Microsoft Platform
บนระบบ Cloud

CLOUD SSL

บริการเช่าใช้บริการ SSL
ในรูปแบบ Cloud

CLOUD CCTV

บริการระบบกล้องวงจรปิดรูปแบบใหม่

CLOUD PBX

บริการ Cloud PBX เป็นบริการโทรศัพท์
ผ่านระบบ cloud

WHY CHOOSE
THAICLOUDSOLUTIONS?


บริษัทอยู่ในเครือ Jasmine Group ซึ่งมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึง Gateway ออกต่างประเทศ

มี Data Center ที่ได้มาตรฐานบริการ ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

บริษัทมีประสบการณ์ด้าน IT Business ครบวงจร เช่น Migration Services, System Administration, DB Administration, Network Administration เป็นต้น

บริษัทมีประสบการณ์ในการออกแบบและพัฒนา Application ระดับ Enterprise บริษัทมีประสบการณ์ให้บริการ Private Cloud ให้กับบริษัทในเครือ
บริการหลังการขาย
CUSTOMER SERVICE


ทางบริษัท Cloud Computing Solutions มีทีมงาน Engineer ที่เชี่ยวชาญและ
พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชม. เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
เพื่อให้ใช้ระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ


Consultant

บริการให้คำปรึกษา และออกแบบระบบ
รวมถึงโอนย้ายระบบระหว่าง Physical และระบบ Cloud

Monitor

บริการ Minitor ระบบ แบบ 24 x 7 โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ

Support

แก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว เมื่อระบบไม่สามารถเข้าใช้งานได้ หรือ
ระบบทำงานช้าผิดปกติ โดยการแก้ปัญหาใช้เวลาไม่เกิน 4 ชม.
ABOUT US
THAICLOUDSOLUTIONS

บริษัท คลาวด์ คอมพิวติ้ง โซลูชั่นส์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท จัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำของกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศไทย ที่มีรายชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) บริษัท ฯ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2527 มีทุนจดทะเบียนเบื้องต้น 55 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินธุรกิจด้านการติดตั้งและวางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบของ "System Integrator" ให้กับลูกค้าในตลาดโทรคมนาคม การธนาคาร ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และการพลังงาน เป็นต้น และในปี 2540 บริษัทฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ มาตรฐานสากล ISO 9001จากสถาบัน BVQI แห่งประเทศอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2554 บริษัทได้เริ่มปรับแนวทางการทำธุรกิจให้ทันกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลง ด้วยการขยายการทำธุรกิจไปในแนวทางการเป็นผู้ให้บริการด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง (Cloud Service Provider) โดยดำเนินธุรกิจการให้บริการเช่าใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) แบบครบวงจร ตั้งแต่ด้านการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure-as-a-Service) ไปจนถึงการให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (Software-as-a-Service) บนเครือข่าย Internet รวมไปถึงการทำซอฟท์แวร์โซลูชั่นสำหรับองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

CUSTOMER REFERENCE

CONTACT US

200,Moo 4,10th floor,Jasmine International Tower,Chaengwatana road, Pakkret,Nonthaburi, 11120
02-100-3470
ccs_support@ccs.jasmine.com

OUR SERVICES

Cloud Server Cloud Mail
Cloud Hosting Cloud Microsoft 365
Cloud DR/Backup Cloud MsSPLA
Cloud SSL Cloud CCTV
Cloud PBX

PARTNERS